Posted on

Khi muốn đi du lịch ở một địa điểm nào đó, bạn cần phải thu thập thông tin về nơi đó để biết được bạn cần đi những đâu và nơi đó có gì đặc biệt. Bạn có thể thu thập các thông tin này trên mạng internet nhưng cách tốt nhất là hãy liên hệ với đơn vị lữ hành, nơi bạn định đặt tour du lịch để được họ tư vấn.

Dưới đây là các mẫu câu giao tiếp bằng tiếng Anh khi bạn gọi đến công ty lữ hành để thu thập thông tin về một địa điểm du lịch nào đó.

Charlie calls the Tourist Information Office in Vietnam to gather information about the trip.

Charlie gọi tới Văn phòng Thông tin Du lịch ở Việt Nam để thu thập thông tin về chuyến đi.

Các mẫu câu giao tiếp bằng tiếng Anh khi gọi tới công ty lữ hành để thu thập thông tin về một địa điểm du lịch nào đó
Các mẫu câu giao tiếp bằng tiếng Anh khi gọi tới công ty lữ hành để thu thập thông tin về một địa điểm du lịch nào đó

Charlie: I’d like to gather information about Vietnam. We’re going to go in September and it would be a great help to receive some brochures and maps.

Charlie: Tôi muốn có thêm thông tin về chuyến đi tới Việt Nam. Chúng tôi dự định sẽ đến đó vào tháng 9 và sẽ rất hữu ích nếu chúng tôi nhận được một số tờ rơi và bản đồ.

Tourist Information: We are here to help you, sir, what do you need?

Nhân viên công ty du lịch: Chúng tôi ở đây để giúp anh, anh cần gì ạ?

Charlie: I need a city map of Vietnam and information about famous attractions in Vietnam.

Charlie: Tôi cần một tấm bản đồ của Việt Nam và thông tin về các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam.

Tourist Information: Can you give me your address please?

Nhân viên công ty du lịch: Anh vui lòng cung cấp giúp tôi địa chỉ ạ?

Charlie: I will send it to you by email. I’d also appreciate if you could provide me some information about transportation and traditional shows about Vietnam culture.

Charlie: Tôi sẽ gửi email cho chị. Tôi cũng rất biếtơn nếu chị có thể cung cấp cho tôi một số thông tin về phương tiện di chuyển và một số show truyền thống về văn hóa của Việt Nam.

Tourist Information: No problem, sir.

Nhân viên công ty du lịch: Không có vấn đề gì ạ, thưa anh.

Charlie: Thank you very much indeed.

Charlie: Thực sự cảm ơn chị rất nhiều.

Tourist Information: You’re welcome.

Nhân viên công ty du lịch: Không có gì ạ.

Đây là một đoạn hội thoại trong cuốn sách truyện tranh tiếng Anh “Faster, Better with Comics”.

Hãy tìm đọc ngay cuốn sách này để học tiếng Anh cấp tốc khi đi du lịch hay trong giao tiếp hàng ngày nếu bạn là người mới bắt đầu học tiếng Anh nhé!

Link tham khảo sách: https://comicsenglish.mcbooks.vn/

001-messenger