Posted on

Chúc mừng Hồng Mến – phòng PR & Hành chính Nhân sự đã trở thành chiến thần review sách tháng 11 năm 2023 của MCBooks. 

Với những chia sẻ xúc động về hình ảnh người mẹ tảo tần thông qua cuốn sách “Hãy Chăm Sóc Mẹ”, Hồng Mến đã đạt được 338 điểm – một số điểm dẫn đầu cho phần review sách tháng 11. Một lần nữa chúc mừng Hồng Mến đã trở thành chiến thần review sách hay nhất.

Hồng Mến – Phòng PR & HCNS

Cùng với đó, Ban Tổ Chức xin chúc mừng hai thành viên đạt Giải Nhì trong buổi review sách tháng 11 là:

Bạn Đào Thúy – Phòng Kinh Doanh với cuốn sách: Tư Duy Ngược

Bạn Nguyễn Thị Lan – Phòng Kế hoạch Sản xuất & Marketing với cuốn sách: Bà Nội Du Học

Đào Thúy – Nguyễn Lan 

Một lần nữa, cảm ơn những chia sẻ hết sức thú vị và bổ ích của các reviewer trong tháng 11. Tháng 12 các reviewer hãy bùng nổ hơn nữa nha!!

/* Remnove chat fb */
001-messenger