Posted on

Đại từ là một loại từ được sử dụng rất nhiều trong các câu giao tiếp tiếng Anh. Đại từ cũng biến đổi rất nhiều tùy vào hoàn cảnh mà người nói sử dụng chúng.

Để biết đại từ là gì, các loại đại từ và cách sử dụng chúng sao cho đúng để làm bài tập, bài thi cũng như giao tiếp tiếng Anh tốt hơn, các bạn hãy tham khảo ngay bài viết này nhé!

I. Đại từ là gì?

Đại từ là từ dùng để thay thế danh từ.

II. Các loại đại từ:

1. Đại từ nhân xưng (Personal pronouns)

– Đại từ nhân xưng được dùng để thay thế cho danh từ chỉ người hoặc vật khi không cần thiết sử dụng hoặc lặp lại chính xác danh từ hoặc cụm danh từ đó.

Ví dụ: Jim is singing a song. He is a famous singer in my country.

(Jim đang hát. Anh ay là một ca sĩ nói tiếng ở nước tôi).

Đại từ chủ ngữ ngôi thứ nhất
Đại từ chủ ngữ ngôi thứ nhất
Đại từ chủ ngữ ngôi thứ hai
Đại từ chủ ngữ ngôi thứ hai
Đại từ chủ ngữ ngôi thứ ba
Đại từ chủ ngữ ngôi thứ ba

a. Các dạng của đại từ nhân xưng

– Đại từ nhân xưng có hình thức chủ ngữ và tân ngữ hoàn toàn khác nhau (trừ “you” và “it”).

NGÔI

(PERSON)

SỐ ÍT (SINGULAR)

SỐ NHIỀU (PLURAL)

CHỦ NGỮ

TÂN NGỮ NGHĨA CHỦ NGỮ TÂN NGỮ

NGHĨA

NGÔI 1

I

Me Tôi We Us

Chúng tôi

NGÔI 2

You

You Bạn ấy You You Các bạn

b. Cách dùng

– Chủ ngữ của động từ (đứng trước động từ).

Ví dụ: I live in Vietnam. – (Tôi sống ở Việt Nam)

– Bổ ngữ của động từ “to be” (đứng sau “to be”).

Ví dụ:

 • It was I who chose this dress. – (Chính tôi đã chọn chiếc váy này!).
 • It is she who makes this cake. – (Chính cô ấy đã làm thiết bánh này).

– Tân ngữ trực tiếp hoặc gián tiếp của động từ (đứng sau động từ).

Ví dụ: They gave her a nice present. – (Họ tặng cô ấy một món quà rất đẹp).

– Tân ngữ của giới từ (đứng sau giới từ)

Ví dụ: He looked at her through the window. – (Anh ấy ngắm nhìn cô ấy qua cửa sổ).

LƯU Ý:

Hình thức tân ngữ thường được dùng khi đại từ đứng một mình hoặc sau “be”.

Ví dụ: Who spilt coffee all over the table? – Me./ Sorry, it was me.

(Ai đó làm đổ cà phê ra bàn? – Tôi đấy/ Xin lỗi, là tôi đấy)

BUT:

Who spilt coffee all over the table? – I did.

(Ai đã làm đổ cà phê ra bàn? Tôi đã làm đổ đấy)

Một số cách dùng của “it”.

+ “It” thường được dùng thay cho vật, động vật, trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ (khi giới tính không được biết hoặc không quan trọng).

Ví dụ:

 • I’ve bought a new mobile phone. It’s very expensive. – (Tôi vừa mua một chiếc điện thoại mới. Nó rất đắt.)
 • The baby next door kept me awake. It cried all night. – (Đứa bé nhà bên cạnh đã làm tôi thức giấc. Nó khóc cả đêm.)

+ “It” dùng để chỉ người khi muốn xác định người đó là ai. Sau khi đã xác định được đó là nam hay nữ thì ta dùng “he” hoặc “she” để thay thế.

Ví dụ: Who was it at the door? – It was Rick. He was waiting for me. – (Ai đang ở ngoài cửa vậy? – Đó là Rick. Cậu ấy đang chờ mình).

+ “It” được dùng làm chủ ngữ giả khi chủ ngữ thật của câu là một động từ nguyên mẫu, một danh động từ hoặc một mệnh đề ở cuối câu.

Ví dụ:

 • It is difficult to find a cheap and beautiful flat at this time. – (Thật khó để tìm được một căn hộ rẻ và đẹp vào thời điểm này.)
 • It’s always sad saying goodbye to someone you love. – (Sẽ rất buồn khi phải nói lời tạm biệt với người mà mình yêu thương)

+ “It” còn được dùng như một tân ngữ giả, theo sau nó là một tính từ hoặc danhtừ được bổ nghĩa bởi cụm từ hay mệnh đề.

Ví dụ:

I found it easy to learn English. – (Tôi nhận thấy thật dễ để học tiếng Anh).

+ Đại từ “it” được dùng với động từ “to be” để nhấn mạnh cho một từ hoặc một cụm từ trong câu.

Ví dụ:

 • It was my mother who bought this house for me. – (Mẹ tôi chính là người đã mua căn nhà này cho tôi.)
 • It was three months later that she went to New York. – (Đã ba tháng kể từ khi cô ấy đến New York.)

2. Đại từ sở hữu (Possessive pronouns):

a. Hình thức:

PERSONAL PRONOUNS

(Đại từ nhân xưng)

POSSESSIVE PRONOUNS

(Đại từ sở hữu)

Nghĩa

I

Mine Của tôi

You

Yours

Của bạn

We

Ours

Của chúng tôi

They

Theirs

Của họ

He

His

Của anh ấy

She Hers

Của cô ấy

 

+ “It” không có dạng đại từ sở hữu. “Its” là dạng tính từ sở hữu của “it”.

b. Cách dùng:

+ Đại từ sở hữu thường được dùng không có danh từ theo sau. Nó thay thế cho tính từ sở hữu + danh từ (possessive adjective + noun).

Ví dụ: Can I borrow your pen? I can’t find mine. (mine = my pen) – (Tôi có thể mượn bút của bạn được không? Tôi không thấy chìa khóa của tôi.)

+ Đại từ sở hữu cũng có thể được dùng trước danh từ mà nó thay thế.

Ví dụ: Hers is the third bag on the left. – (Cặp sách của cô ấy là chiếc thứ ba bên tay trái.)

LƯU Ý:

Đôi khi ta có thể thấy đại từ sở hữu đứng sau giới từ “of”.

Sự kết hợp này được gọi là sở hữu kép. (double possessive)

Ví dụ:

Thao is a friend of mine. – (Thảo là một người bạn của tôi.)

(a friend of mine = one of my friends)

The red car is mine. – (Chiếc xe hơi màu đỏ là của tôi). (không viết: The red car is the mine)

3. Đại từ phản thân và đại từ nhấn mạnh (Reflexive and emphatic pronouns):

a. Hình thức:

Đại từ phản thân và đại từ nhấn mạnh có chung hình thức:

PERSONAL PRONOUNS

(đại từ nhân xưng)

REFLEXIVE/EMPHATIC PRONOUNS

(đại từ phản thân nhấn mạnh)

Nghĩa

I

Myself Chính mình

You

Yourself

Chính bạn

He

Himself

Chính anh ấy

She

Herself

Chính cô ấy

It

Itself

Chính nó

We Ourselves

Chính chúng tôi

You

Yourselves

Chính các bạn

They

Themselves

Chính họ

b. Cách dùng:

+ Đại từ phản thân:

– Đại từ phản thân được dùng làm tân ngữ của động từ khi chủ ngữ chịu ảnh hưởng của hành động do chính mình thực hiện.

 • This fan turns itself off. – (Chiếc quạt này tự tắt.)
 • Peter burned himself. – (Peter tự làm bỏng chính mình.)
Đại từ phản thân
Đại từ phản thân

– Ngoài chủ ngữ của mệnh đề đại từ phản thân còn có thể chỉ những thành phần khác trong câu.

Ví dụ:

 • His letters are all about himself. – (Thư của anh ta hoàn toàn viết về bản thân anh ta.)
 • I love you for yourself, not for your money. – (Tôi yêu em vì chính bản thân em chứ không phải vì tiền của em.)

– Đại từ phản thân có thể được dùng sau giới từ, nhưng sau giới từ (preposition of place) chúng ta thường dùng đại từ nhân xưng.

Ví dụ: My sister looks at herself in the mirror – (Chị tôi tự ngắm nhìn bản thân trong gương).

BUT:

He didn’t have any money with him. – (Ông ta chẳng có chút tiền nào trong người).

In the mirror, I saw a car behind me. – (Qua gương, tôi nhìn thấy một chiếc xe ở phía sau mình.)

+ Đại từ nhấn mạnh (emphatic pronouns):

– Đại từ nhấn mạnh có cùng hình thức với đại từ phản thân, được dùng để nhấn mạnh một danh từ hoặc đại từ. Đại từ nhấn mạnh thường đứng ngay sau từ được nhấn mạnh và có nghĩa là “chính người đó, chính vật đó”.

Ví dụ:

 • I told it to my teacher himself. – (Tôi đã kể chuyện đó với chính thầy giáo của tôi.)
 • The film itself wasn’t very good but I like the music. – (Bản thân bộ phim không hay làm nhưng tôi thích phản nhạc trong phim.)

– Khi nhấn mạnh chủ ngử, đại từ nhấn mạnh có thể đứng cuối câu.

Ví dụ: I saw him do it myself. = I myself saw him do it. – (Chính mắt tôi thấy anh ta làm điều đó).

a. By + oneself = alone, without help:

– By myself/ yourself/ himself … Có nghĩa là “một mình” (alone) hoặc “không có ai giúp đỡ’ (without help).

Ví dụ:

She likes living by herself. (She likes living alone.) – (Bà ấy thích sống một mình.)

Do you need any help? – No thanks. I can do it by myself. (I can do it without help.)

(Bạn có cần giúp không? – Không, cảm ơn. Tôi có thể làm điều đó một mình).

4. Đại từ chỉ định (Demonstrative pronouns):

Đại từ chỉ định gồm các từ: “this, that these, those”. Đại từ chỉ định được dùng chỉ định vật, sự vật hoặc để giới thiệu hay nhận dạng người nào đó.

Ví dụ:

 • This is my pen. That is yours. – (Đây là chiếc bút của tớ. Kia là chiếc bút của bạn.)
 • This is my cousin – (Đây là anh họ của tôi.)

* Các đại từ chỉ định thường dùng:

This

-Chỉ số ít (một)

– Chỉ người hoặc vật ở khoảng cách gần với người nói.

EX: This apple pie is delicious.

(Chiếc bánh táo này thật ngon).

– Giới thiệu với người nào đó.

EX: This is my best friend.

(Đây là bạn tốt của tôi).

That

– Chỉ số ít (một)

– Chỉ người hoặc vật ở khoảng cách xa với người nói.

EX: That’s a lovely teddy bear.

(Kia là một chú gấu bông đáng yêu).

– Giới thiệu với người nào đó.

EX:That is my English teacher.

(Đó là cô giáo dạy tiếng Anh của tôi)

These

– Chỉ số nhiều (từ hai trở lên).

– Chỉ những người hoặc những vật ở khoảng cách gần với người nói.

EX: These pairs of shoes are expensive.

(Những đôi giày này thật đắt).

– Giới thiệu với người nào đó.

EX: These are my parents.

(Đây là bố mẹ tôi).

Those

– Chỉ số nhiều (từ hai trở lên).

-Chỉ những người hoặc những vật ở khoảng cách xa với người nói.

EX: Those oranges are fresh.

(Những quả cam kia thật là tươi ngon)

– Giới thiệu với người nào đó.

EX: Those are my classmates.

(Kia là những người bạn cùng lớp tôi.)

5. Đại từ nghi vấn (Interrogative pronouns):

Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns) là những đại từ dùng trong câu hỏi. Nó luôn đứng đầu câu hỏi và có thể là số ít hay số nhiều.

a. Đại từ chỉ người

Đại từ nghi vấn

Nghĩa

Chức năng trong câu

Who?

Ai? (Những) người nào? Chủ ngữ

Whom?

Ai? (Những) người nào? Tân ngữ
Whose? (Những) cái của ai?

Chủ ngữ

Which (of…) (Những) người nào?

Chủ ngữ

b. Đại từ chỉ vật:

Đại từ nghi vấn

Nghĩa

What?

(Những) cái gì?

Which?

(Những) cái nào?

c. Những chức năng của đại từ nghi vấn:

+ Làm chủ ngữ:

Ví dụ:

 • Who did that? – (Ai đã làm thế?).
 • Who keeps the keys? – (Ai giữ chìa khóa?).
 • What’s wrong with you? – (Có chuyện gì với bạn vậy?).
 • What happened? – (Chuyện gì đã xảy ra?).

+ Làm tân ngữ của động từ:

Theo nguyên tắc, khi hỏi về tân ngữ chỉ người phải là WHOM. Nhưng trong văn nói và cách viết thân mật ta thường dùng WHO.

Ví dụ:

 • Who(m) is she phoning? – (Cô ấy đang nó điện thoại với ai?).
 • What are you doing? – (Anh đang làm gì vậy?).
Đại từ nghi vấn
Đại từ nghi vấn
Đại từ nghi vấn - 1
Đại từ nghi vấn – 1

+ Nếu có giới từ thị thông thường sẽ đặt giới từ sau động từ

Ví dụ:

 • Who do you want to speak to? – (Bạn muốn nói chuyện với ai?).
 • Who did you go with? – (Bạn đã đi với ai?)

+ Trong cách nói trang trọng, chúng ta đặt giới từ lên trước từ để hỏi.

Ví dụ:

 • With whom did you go? – (Bạn đã đi với ai?).
 • To whom do you want to speak? – (Ông muốn nói chuyện với ai?).

LƯU Ý

– Đại từ nghi vấn thường dùng trong những câu không có động từ.

Ví dụ:

What about you? – (Còn bạn thì sao?)

– Đại từ nghi vấn trở thành tính từ khi đứng trước danh từ.

Ví dụ:

 • What size is that shirt? – (Cái áo kia cỡ nào?)

 • Which book(s) do you prefer? – (Bạn thích (những) cuốn sách nào?)

6. Đại từ quan hệ

Các đại từ “who, whom, whose, which, that” là các đại từ quan hệ được dùng thay thế cho danh từ đi trước và đồng thời có chức năng nối mệnh đề chính và mệnh đề phụ trong mệnh đề quan hệ (Relative clause).

 • Who và whom được dùng để chỉ người.
 • Which được dùng để chỉ vật.
 • Whose được dùng để chỉ sự sở hữu.

7. Đại từ bất định (Indefinite pronouns)

Các đại từ bất định trong tiếng Anh gồm:

some

something someone somebody

somewhere

any

anything anyone anybody

anywhere

every

everything everyone everybody

everywhere

none

none nothing no one nobody

nowhere

 

Đại từ bất định với hình thức – some

Đại từ bất định với hình thức – any

Đại từ bất định với hình thức – no

– Dùng trong câu khẳng định.

There is someone knocking at the door.

(Có ai đó đang gõ cửa)

– Dùng trong câu phủ định.

I don’t know anyone here.

(Mình không biết ai ở đây cả).

– Được dùng khi động từ trong câu ở hình thức khẳng định.

Nobody understands her.

(Không một ai hiểu cô ấy).

– Dùng trong cấu nghi vấn khi câu trả lời được mong muốn là “yes”.

Is there something you like?

(Có cái gì bạn thích không?).

– Dùng trong câu nghi vấn khi

khi câu trả lời được mong người hỏi không chắc về câu trả lời.

Is there anything new?

(Có gì mới ở đây không?).

Dùng trong lời mời hoặc lời yêu cầu.

Would you like something to drink?

(Bạn có muốn uống gì đó không?).

– Dùng trong mệnh đề if – clause và sau các từ có nghĩa phủ định hoặc giới hạn.

If anyone puts this button, the bell will ring.

(Nếu ai đó ấn vào nút này thì chuông sẽ kêu).

+ “Something, someone, somebody, somewhere” được dùng giống cách dùng của “some”.

– Dùng trong câu khẳng định và đi với động từ số ít.

Ví dụ: I don’t want anything to eat. – (Tôi không đói. Tôi không muốn ăn gì).

– Dùng trong câu khẳng định và đi kèm với động từ số ít.

Ví dụ: Let me know if you need anything. – (Cho tôi biết nếu bạn cần bất cứ điều gì).

+ “Nobody, no one, nothing”

– Có thể đứng đầu cầu hoặc đứng một mình.

Ví dụ: What did you do yesterday? – Nothing. – (Cậu đã làm gì vào ngày hôm qua? – Không làm gì cả.)

– Được dùng với nghĩa phủ định: nothing= not anything: nobody, no one = not anybody.

Ví dụ: I said nothing. (Tôi chẳng nói gì cả.). = I didn’t say anything.

+ “Everything, everyone, everybody”

Là các đại từ số ít (tuy nghĩa để cập đến số đông nên được dùng với động từ số ít).

Ví dụ:

Everybody has arrived. (everybody = all the people) – (Mọi người đã đến.)

LƯU Ý:

– Các đại từ “something, someone, somebody, anything, anyone, anybody, nothing, nobody, no one” có nghĩa số ít và đi với động từ số ít, nhưng thường được theo sau dạng số nhiều của đại từ (they/ them) và tính từ sở hữu (themselves/ their) và giới tính không xác định.

Ví dụ:

Someone left their luggage on the train. – (Ai đó đã bỏ hành lý trên tàu).

– Nhưng “it” có thể được dùng với “something, anything, nothing”.

Ví dụ: Something went wrong, didn’t it? – (Có điều gì đó trục trặc phải không?)

– “Someone, somebody, anybody, anyone, nobody, no one” có thể được dùng với sở hữu cách.

Ví dụ: I don’t want to waste anyone’s time. – (Tôi không muốn lãng phí thời gian).

8. Đại từ hỗ tương

– Đại từ hỗ tương là đại từ chỉ mối quan hệ qua lại giữa hai hoặc nhiều người hoặc nhiều vật với nhau. Đại từ hỗ tương gồm “each other” và “one another” có cùng nghĩa là “nhau, lẫn nhau”

+ Cách dùng của đại tử hỗ tương:

– Dùng làm tân ngữ trong mình để mà chủ ngữ và động từ luôn ở số nhiều.

Ví dụ: John and Ann often write letters to each other. – (John và Ann thường viết thư cho nhau.)

– Đại từ hỗ tương “each other” thường dùng cho chủ ngữ gồm hai người.

Ví dụ: I and my sister study English each other. – (Tôi và chị tôi học tiếng Anh cùng nhau.)

– Đại từ hỗ tương “one another” được dùng khi chủ ngữ gồm ba người trở lên.

Ví dụ: Members in family should love one another. – (Người trong một nhà nên ythường làm nhau.)

– Đại từ hồ tường có thể dùng với sở hữu cách,

Ví dụ: They are looking at each other’s eyes. – (Họ đang nhìn vào mắt của nhau).

Những kiến thức về Đại từ cực kỳ chi tiết ở trên được tổng hợp từ hai cuốn sách “Hướng dẫn sử dụng ngữ pháp tiếng Anh” và Mindmap English Grammar cực nổi tiếng của Mcbooks.

Các bạn hãy tìm đọc ngay cuốn sách này để trang bị cho mình những kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh đầy đủ và dễ hiểu nhất nhé!

Mcbooks.vn

/* Remnove chat fb */ 001-messenger