Posted on

Trải qua khoảng thời gian thử thách, 2 cô gái xinh đẹp thuộc phòng Marketing và Hành chính nhân sự đã chính thức được bổ nhiệm vào Ban Giám đốc MCBooks.

Chúc mừng bạn Lê Thủy với vị trí mới – Phó phòng Marketing và chị Bá Trang với vị trí mới – Phó phòng Kế toán – Hành chính nhân sự.

Với vai trò mới, chúc 2 cô gái sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, là những cánh tay đắc lực của Ban Giám đốc và hỗ trợ hết mình cho đội nhóm của mình ngày càng thành công hơn.

/* Remnove chat fb */
001-messenger