Lịch sử hình thành MCBooks

Công ty Cổ phần sách MCBooks – Chuyên sách ngoại ngữ được thành lập và đi vào hoạt động kể từ ngày 25/08/2008, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và liên kết xuất bản, phát hành sách ngoại ngữ. Trụ sở MCBooks tại Lô 34 E, khu đấu giá 3ha, Phúc Diễn, Bắc […]

READ MORE
001-messenger