Joyful English – Easy conversation for daily life – Ai bảo giao tiếp tiếng Anh là khó

186.000

Cuốn sách được chia thành 16 bài học chủ điểm là kiến thức về những chủ đề giao tiếp thông dụng nhất trong cuộc sống hàng ngày. Cuốn sách giúp bạn:

  • Tăng khả năng giao tiếp qua những câu chuyện sinh động
  • Cải thiện kỹ năng nói với những mẫu câu mở rộng
  • Làm quen với những chủ đề thông dụng nhất
  • Hứng thú học tiếng Anh cùng bộ tứ nhân ấn tượng
  • Khám phá những Tips để giao tiếp thành thạo hơn với người nước ngoài.
  • Học mọi lúc, mọi nơi trên App điện thoại.

Đọc thử

Xem Chi Tiết