Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản

149.000

Với cuốn sách Bài tập ngữ pháp tiếng Anh căn bản, bạn sẽ thấy ngữ pháp dễ dàng hơn rất nhiều và ghi nhớ kiến thức một cách hiệu quả.

Ưu điểm của cuốn sách:

  • Đa dạng bài tập ngữ pháp tiếng Anh theo chuyên đề
  • Khắc sâu kiến thức ngữ pháp cơ bản nhất
  • Hình thành nền tảng giao tiếp tiếng Anh chuẩn
  • Dễ dàng học mọi lúc, mọi nơi

Quý khách hãy đặt mua ngay cuốn Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản nhé! 

Xem Chi Tiết
/* Remnove chat fb */
001-messenger