Posted on

MCBooks chúc mừng Ban Khuyến Đọc đã có thành tích hoạt động ban xuất sắc trong tháng 8 vừa qua. 

MCBooks cảm ơn tinh thần nhiệt huyết và những cống hiến của tất cả các thành viên Ban Khuyến Đọc cho Văn hóa công ty. Một tháng qua các bạn đã cố gắng rất nhiều và đã làm rất tốt, hi vọng tháng mới các bạn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sục sôi nhiệt huyết, tự hào cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Ban Khuyến Đọc

MCBooks xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các thành viên của Ban Văn Hóa, Ban Hậu Cần, Ban Đào Tạo. Cảm ơn những hoạt động hết sức ý nghĩa của các bạn trong tháng qua đã góp phần tô những điểm đẹp nhất trong Văn hóa MCB Holdings.

Tháng mới, chúng ta hãy cùng nhau sát cánh để lập nên nhiều thành tích ấn tượng hơn nha!

/* Remnove chat fb */
001-messenger