Posted on

5S là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng xuất phát từ quan điểm: Nếu làm việc trong một môi trường lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn và có điều kiện để việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả hơn. Phương pháp 5S được phát mình bởi người Nhật và họ cũng rất tự hào khi cả thế giới áp dụng phương pháp này của họ.

Tại MCBooks, một số tiêu chí về 5S đã được thực hiện tuy nhiên chưa thực sự bài bản và chuyên nghiệp. Vì vậy, buổi truyền thông về 5S do Ban Hậu Cần và Phòng Hành chính – Nhân sự chia sẻ trong buổi sáng ngày 28/11 vừa qua đã giúp MCBooks có cái nhìn chi tiết và sâu sắc hơn về những hoạt động 5S.

Sau buổi truyền thông, những hoạt động 5S sẽ được triển khai cụ thể, chi tiết và theo từng lộ trình, giai đoạn. Ban Thanh tra MCBooks sẽ theo dõi sát sao quá trình thực hiện và có bản đánh giá đối với từng cá nhân, phòng ban về thực hiện 5S.

Khi thực hiện 5S thành công sẽ đưa lại sự thay đổi kỳ diệu cho công ty như nâng cao năng suất làm việc, giảm thiểu chi phí,… Các hoạt động 5S sẽ nâng cao tinh thần tập thể, khuyến khích sự hoà đồng của mọi người, qua đó người làm việc sẽ có thái độ tích cực hơn, có trách nhiệm và ý thức hơn với công việc.

 

001-messenger