Posted on

Ngày 22/02/2023, Trưởng Đại diện Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Korean Foundation (KF) đã có chuyến công tác gặp gỡ, trao đổi cùng MCBooks tại trụ sở làm việc. 

Sau 4 năm hợp tác chuyển giao bản quyền Bộ sách Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam, năm 2023 Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Korean Foundation tiếp tục tin tưởng và lựa chọn MCBooks là đối tác xuất bản, phát hành độc quyền bộ sách này cho các bạn độc giả học tiếng Hàn tại Việt Nam.

Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation – KF) là cơ quan hỗ trợ các hoạt động ngoại giao nhân dân nhằm quảng bá hình ảnh Hàn Quốc ra thế giới cũng như mở rộng hợp tác hữu nghị. Kể từ sau khi thành lập vào năm 1991, KF đã có nhiều nỗ lực để nâng cao sự hiểu biết của thế giới về đất nước Hàn Quốc thông qua nhiều hoạt động đa dạng như hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục có ngành Hàn Quốc học, mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, giao lưu văn hóa nghệ thuật và hoạt động truyền thông. Trong đó, Bộ sách Giáo trình Tiếng Hàn Tổng hợp dành cho người Việt Nam là bộ sách được Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Korean Foundation và Hội nghiên cứu Khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam (KRAV) chuyển giao bản quyền cho Công ty Cổ phần Sách MCBooks từ năm 2019.

Chuyến công tác là cơ hội để hai bên trao đổi gặp gỡ với nhau về nguyện vọng cũng như quá trình hợp tác sắp tới. Đây là cơ sở để hai bên có quá trình hợp tác thành công hơn trong thời gian sắp tới.  

 

VĂN HÓA MCBOOKS

/* Remnove chat fb */
001-messenger