Pomath 2 – Toán Tư Duy Cho Trẻ Em Từ 4 – 6 Tuổi

99.000

POMATH 2: LÀM QUEN VỚI HÌNH HỌC

– Giới thiệu số 0.
– Giới thiệu mối quan hệ giá trị giữa các số trong phạm vi 10: lớn hơn, nhỏ hơn, bằng, lớn nhất, nhỏ nhất,… thông qua công cụ trực quan: tia số.
– Giới thiệu các phép toán cộng trừ thông qua sự thêm bớt đồ vật.
– Tiếp tục củng cố các mối tương quan về độ dài: cao nhất – thấp nhất, dài nhất – ngắn nhất, giới thiệu tương quan về cân nặng.
– Chú trọng các hoạt động rèn luyện tư duy tương ứng, năng lực tưởng tượng không gian.

Xem Chi Tiết
001-messenger