Bộ sách Pomath – toán tư duy cho trẻ em

594.000

Mỗi bài học trong các tập sách đều được thiết kế qua các hoạt động trò chơi, thực hành gắn liền với các tình huống thực tiễn và những câu chuyện sáng tạo, kích thích trí tưởng tượng, năng lực ngôn ngữ và tư duy thẩm mỹ.

Các kiến thức toán học được cài đặt trong các hoạt động với mức độ phức tạp tăng dần, hướng tới phát triển trí tuệ, phát triển tư duy, đặc biệt là tư duy về số, tư duy hình học và tư duy logic.

Xem Chi Tiết
/* Remnove chat fb */
001-messenger