Giáo trình tiếng Nhật sơ cấp – Shin Nihongo no Kiso 1 – Tái bản

142.000

Cuốn sách Giáo trình Shin Nihongo no Kiso I – nguyên bản, dành riêng cho các trường chuyên ngoại ngữ và trung tâm Nhật ngữ, là cuốn sách đầu tiên trong bộ giáo trình, dành cho trình đô Sơ cấp – mới làm quen với tiếng Nhật.

 

Xem Chi Tiết
/* Remnove chat fb */
001-messenger