Luyện thi năng lực Tiếng Nhật N4 – Ngữ Pháp

139.000

Luyện thi năng lực Tiếng Nhật N4 – Ngữ Pháp là cuốn sách được biên soạn dựa trên cơ sở các để thi trình độ N3, N4 cũ, các đề thi mẫu, tuyển tập các đề thi được công bố, để tập hợp thành những dạng bài có thể sẽ được đưa ra trong đề thi thực tế.

  • Giúp người học vừa có thể nắm chắc lại được những cấu trúc ngữ pháp của cấp độ Sơ cấp, vừa có sự kết nối với những phần kiến thức của trình độ N3.
  • Giải thích ngắn gọn, dễ hiểu, bài tập phong phú; phân bố nội dung cuốn sách sao cho những nội dung được học ở trang bên trái sẽ được luyện tập ngay tại trang bên phải.
  • Phần giải thích có bản dịch tiếng Anh để người học có thể tận dụng tìm hiểu thêm.

Đọc thử

Xem Chi Tiết
/* Remnove chat fb */
001-messenger