meta name="facebook-domain-verification" content="63z6eo84cp7mv85s24v68ju6jvo89s"/>

Bộ 3 cuốn Giáo trình Hán Ngữ và sách tập viết đi kèm

388.000

Bộ 3 cuốn Giáo trình Hán Ngữ và sách tập viết đi kèm bao gồm:

  • Giáo trình Hán Ngữ tập 1 quyển thượng
  • Giáo trình Hán Ngữ tập 1 quyển hạ
  • Giáo trình Hán Ngữ tập 2 quyển thượng

Bộ sách sẽ là người bạn đồng hành thân thiết, hỗ trợ đắc lực cho các bạn yêu thích và muốn học tốt tiếng Trung.

Xem Chi Tiết
/* Remnove chat fb */ 001-messenger