GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 4 – TẬP 2 QUYỂN HẠ – PHIÊN BẢN 3

148.000

Các bài học trong “Giáo trình Hán ngữ 3” Tập 1 và Tập 2 được thiết kế như sau: 1. Bài đọc, 2. Từ mới, 3. Chú thích, 4. Ngữ âm, Ngữ pháp, 5. Luyện tập

Xem Chi Tiết
Mã: 8935246931509 Danh mục: ,
/* Remnove chat fb */
001-messenger