Destination C1 & C2 – Grammar & Vocabulary with Answer Key

189.000

Nội dung cuốn sách Destination C1 & C2 – Grammar & Vocabulary with Answer Key:

  • Từ vựng, ngữ pháp theo trình độ C1&C2.
  • Các bài review và bài test theo lộ trình.
  • Hệ thống bài tập đa dạng, luyện tập sâu.
  • Các bài tự kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu kiến thức.

Kiến thức đạt được sau lộ trình học với bộ sách:

  • Nắm được khối lượng kiến thức và lộ trình ôn thi chứng chỉ tiếng Anh C1&C2.
  • Làm quen với đề thi để luyện tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi thực tế.
Xem Chi Tiết
/* Remnove chat fb */
001-messenger