Tự Học Nghe Nói Tiếng Anh Căn Bản

82.000

Nội dung cuốn sách:

  • Phần 1 – giúp bạn làm quen với những từ vựng thông dụng nhất.
  • Phần 2 – hàng trăm mẫu câu thông dụng trong mọi tình huống cho người mới học.
  • Phần 3 – các mẫu câu và mẫu hội thoại theo chủ đề thường gặp.
Xem Chi Tiết
/* Remnove chat fb */
001-messenger