Trọn bộ Ngữ Pháp Tiếng Hàn Thông Dụng 3 cuốn

785.000

Ngữ pháp tiếng Hàn chỉ là chuyện nhỏ với Trọn bộ Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng của Mcbooks.

Bộ sách tổng hợp những kiến thức chuẩn mực và chuyên sâu về ngữ pháp tiếng Hàn, được biên soạn bởi những tiến sĩ, thạc sĩ ngôn ngữ học hàng đầu tại Hàn Quốc với tiêu chí hiệu quả cho người nước ngoài học, nhận được những lời khen ngợi và khuyên nên sử dụng từ các giảng viên kinh nghiệm.

Xem Chi Tiết
/* Remnove chat fb */ 001-messenger