Mind Map Kanji Tiếng Nhật – Dành Cho Trình Độ Trung Cấp

239.000

Nội dung quyển sách Mind map Kanji tiếng Nhật – Dành cho trình độ trung cấp: 

  • Hệ thống chữ Hán có chứa nhóm/bộ liên quan đến âm đọc: Hệ thống hoá các nhóm chữ Kanji dựa trên âm đọc, giúp người học dễ dàng nhớ và liên kết âm thanh với hình ảnh của từng chữ.
  • Hệ thống chữ Hán theo nhóm/bộ giống nhau: Phân loại các chữ Kanji theo nhóm có hình thức tương tự nhau, giúp người học nhận biết và ghi nhớ Kanji qua các bộ phận cấu thành.

Điểm đặc biệt của quyển sách:

  • Cách nhớ Kanji qua hình ảnh và câu chuyện: Mỗi chữ Kanji được minh hoạ sinh động, kết hợp với câu chuyện giúp người học dễ dàng liên tưởng và nhớ lâu.
  • Phương pháp mind map và hình ảnh minh hoạ: Các từ vựng liên quan đến mỗi chữ Kanji được trình bày dưới dạng mind map kèm hình ảnh, tạo điều kiện cho não bộ ghi nhớ hiệu quả hơn.
  • Bài tập trắc nghiệm và luyện tập đa dạng: Sau mỗi bài học có các bài tập trắc nghiệm và luyện tập giúp người học củng cố kiến thức, nâng cao vốn từ vựng và khả năng đoán ý nghĩa của từ vựng.

Đọc thử

Xem Chi Tiết
/* Remnove chat fb */
001-messenger