Học Nhanh Nhớ Lâu 555 Chữ Hán Thông Dụng

165.000

Cuốn sách ứng dụng sơ đồ tư duy vào việc học tiếng Trung giúp người học dễ dàng hệ thống quá kiến thức. Đồng thời, việc học từ vựng theo bộ thủ để dễ dàng hiểu được ý nghĩa và ghi nhớ!

Bộ sách gồm 5 chương:

  • Chương 1: Tổng quan về Mind map trong việc học chữ Hán
  • Chương 2: Cấu tạo của chữ Hán
  • Chương 3: Ứng dụng Mind map trong việc học chữ Hán
  • Chương 4: Các lỗi hay mắc khi học chữ Hán
  • Chương 5: Bài tập ứng dụng
Xem Chi Tiết
/* Remnove chat fb */
001-messenger