Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp trung cấp 4 – đen trắng (phiên bản mới)

168.000

Dưới sự đầu tư biên soạn với cấu trúc bài giảng hợp lý, bộ giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam đang ngày càng phổ biến trong cộng đồng người học tiếng Hàn. 

Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp trung cấp 4 là cuốn sách được biên soạn dành cho người Việt học tiếng Hàn đã hoàn thành trình độ Sơ cấp và trung cấp 3. 

  • Cấu trúc giáo trình cơ bản như cuốn 3 nhưng kiến thức chuyên sâu hơn giúp người học tiệm cận với tiếng Hàn ở một cấp độ cao hơn nhưng nội dung vẫn đảm bảo phù hợp và thuận tiện nhất cho người học.  
  • Tương đương trình độ TOPIK 4
  • Tặng kèm App học online tiện ích. 

Bởi vậy, cuốn sách là cẩm nang không thể thiếu đối với người học tiếng Hàn hiện nay

Đọc thử

Xem Chi Tiết
/* Remnove chat fb */
001-messenger