Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam – Sơ cấp 2 – Bản màu

268.000

Tiếng Hàn Tổng Hợp sơ cấp 2 là cuốn sách tiếp theo dành cho người học tiếng Hàn trình độ sơ cấp.

Sau khi hoàn thành các bài học ở cuốn Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam – Sơ cấp 1, người học sẽ tiếp tục nâng cao trình độ sơ cấp của mình với cuốn Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp – Sơ cấp 2.

Cuốn sách này đặt mục tiêu nâng cao năng lực giao tiếp tổng hợp cho người Việt học tiếng Hàn thông qua việc trau dồi các biểu hiện và cấu trúc cơ bản, luyện các bài tập ứng dụng với các hoạt động đa dạng, tìm hiểu văn hoá Hàn Quốc có trong các tình huống giao tiếp.

Đọc thử

Xem Chi Tiết
/* Remnove chat fb */
001-messenger