99 ngày em giỏi Tiếng Anh lớp 4

99.000

Cuốn sách “99 ngày em giỏi Tiếng Anh lớp 4” sẽ là một giải pháp hợp lý dành cho các em học sinh lớp 4. Bộ sách sẽ cung cấp:

  • Mục tiêu cần đạt sau mỗi bài học trong sách giáo khoa.
  • Lộ trình 99 ngày để đạt các mục tiêu đó.
  • Hệ thống kiến thức cần ghi nhớ trong chương trình học từng lớp.
  • Tổng hợp bài tập tự luyện theo kiến thức và kỹ năng đã học.
Xem Chi Tiết
/* Remnove chat fb */
001-messenger