3000 từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề

72.000

Cuốn sách 3000 từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề sẽ giúp bạn:

  • Xác định và ghi nhớ 3000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng được sử dụng nhiều nhất trong giao tiếp cuộc sống hằng ngày và các bài thi
  • Nắm được cách sử dụng từ và ứng dụng từ vựng vào giao tiếp thực tế
  • Thiết kế ấn tượng, sinh động giúp bạn học tiếng Nhật một cách hào hứng.

Đọc thử

Xem Chi Tiết
/* Remnove chat fb */
001-messenger