3000 từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề

72.000

Từ vựng là yếu tố, là điều kiện cần giúp bạn có thể truyền đạt những suy nghĩ, ý tưởng của bạn khi sử dụng một thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ. Đây là nguyên liệu quan trọng hàng đầu khi học ngoại ngữ.

Cuốn sách giúp bạn:

  • Xác định và ghi nhớ 3000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng được sử dụng nhiều nhất trong giao tiếp cuộc sống hằng ngày và các bài thi
  • Nắm được cách sử dụng từ và ứng dụng từ vựng vào giao tiếp thực tế
  • Thiết kế ấn tượng, sinh động giúp bạn học tiếng Nhật một cách hào hứng.

Đọc thử

 

Xem Chi Tiết
001-messenger