meta name="facebook-domain-verification" content="63z6eo84cp7mv85s24v68ju6jvo89s"/>

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất

67.000

Đọc thử Mục lục 1

Cuốn sách 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất sẽ giúp bạn:

  • Xây dựng hệ thống từ vựng tiếng Anh cơ bản
  • Hiểu đến hơn 90% nội dung trong hầu hết tình huống giao tiếp tiếng Anh

 

Xem Chi Tiết
/* Remnove chat fb */ 001-messenger