15 ngày củng cố kiến thức nền tảng N5

95.000

Cuốn sách 15 ngày củng cố kiến thức nền tảng N5 là tài liệu học tập dành cho những bạn dự định tham gia kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT N5. Nội dung cuốn sách nhắm đến việc củng cố chắc chắn các nội dung có thể xuất hiện trong đề thị N5, đặc biệt là kiến thức ngôn ngữ (chữ viết, từ vựng, ngữ pháp).

ĐẶC TRƯNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG SÁCH 

  • Bao quát nội dung ra đề N5
  • Lập kế hoạch học tập rõ ràng
  • Học từng bước chắc chắn
  • Có phần dịch kèm hỗ trợ tự học
  • Tự kiểm tra thực lực.
Xem Chi Tiết
/* Remnove chat fb */
001-messenger