Posted on

Trải qua 7 năm hình thành và phát triển, công ty cổ phần sách MCBooks hiện đang là nhà phát hành sách có uy tin trên thị trường Việt Nam với các dòng sách tự học tiếng Anh thuộc TheWindy, sách giáo trình, sách học ngoại ngữ bản quyền trong và ngoài nước.

Do sự phát triển của thị trường, đòi hỏi MCBooks cần phải “CẦU HIỀN” trong lĩnh vực Marketing và Truyền Thông, chúng tôi hi vọng sẽ được làm việc với các “Chuyên gia” vì một mục tiêu làm cho MCBooks ngày càng phát triển, thịnh vượng.

/* Remnove chat fb */
001-messenger