Nhân viên maketing online

1. Mô tả công việc 1. Trực tiếp lên kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing cho toàn bộ các đầu sách được giao phụ trách 2. Làm việc với bộ phận chuyên môn của phòng Marketing để hiện thực hóa các công việc trong bản kế hoạch đã lập 3. Xây dựng […]

READ MORE
001-messenger