Sách Pomath – Toán tư duy cho trẻ em mầm non 3 – 5 tuổi và học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, được biên soạn bởi tiến sỹ Chu Cẩm Thơ đang công tác tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

/* Remnove chat fb */ 001-messenger