Tủ Sách Vui Học cùng Thỏ Con – Thỏ Con Nhận Biết Trái Cây

65.000

Phương pháp tiếp cận kiến thức cho bé luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn đầu đời. Khi bé tiếp cận với một ngoại ngữ mới, nhất là Tiếng Việt và Tiếng Anh, nếu không có phương pháp phù hợp ngay từ đầu, cũng sẽ rất khó để bé ghi nhớ một cách hiệu quả.

Cuốn sách “Tủ Sách Vui Học Cùng Thỏ Con – Thỏ Con Nhận Biết Trái Cây” nằm trong tủ sách Vui học cùng thỏ con gồm 6 cuốn về 6 chủ đề:

  • Thỏ con nhận biết phương tiện giao thông
  • Thỏ con nhận biết số đếm
  • Thỏ con nhận biết nghề nghiệp
  • Thỏ con nhận biết động vật
  • Thỏ con nhận biết chữ cái
  • Thỏ con nhận biết trái cây
Xem Chi Tiết
/* Remnove chat fb */ 001-messenger