Tự học 2000 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

5.00 trên 5 dựa trên 3 đánh giá của khách hàng
(3 đánh giá của khách hàng)

65.000

Nhà ngôn ngữ học nổi tiếng D.A.Wilkins đã nói rằng “Without grammar, very little can be conveyed; without vocabulary, nothing can be conveyed.” (Không có ngữ pháp, rất ít thông tin có thể được truyền đạt; Không có từ vựng, không một thông tin nào có thể được truyền đạt cả). Vì thế, trong việc học một ngoại ngữ, thì từ vựng có thể xem như các tế bào nhỏ hình thành nên khả năng sử dụng ngoại ngữ của người học.

Hotline: 090.170.1202