Gram Gram – Đội thám hiểm ngữ pháp tiếng anh Tập 1

50.000

Gram Gram -Đội thám hiểm ngữ pháp tiếng anh tập 1 giúp trẻ ghi nhớ danh từ trong tiếng anh

Mở đầu tác phẩm của mình là cuốn Gram Gram – Đội thám hiểm ngữ pháp tiếng anh tập 1 viết về các danh từ.  Cũng như tiếng Việt, trong tiếng Anh cũng phân chia thành các từ loại danh từ, động từ, tính từ, trạng từ… Cuốn 1 về tập Gram Gram tác giả đã lồng ghép cuộc thám hiểm trong nội dung: trật tự từ trong câu tiếng Anh, danh từ để gọi tên mọi vật, danh từ số ít, danh từ số nhiều, mạo từ và các đại từ nhân xưng.

Cuộc tấn công “ Danh từ” của Grammpet Noun của đội thám hiểm

Tập đầu tiên của phần “Đội thám hiểm ngữ pháp tiếng anh Gram Gram” sẽ đưa các bạn làm quen với 3 bạn nhỏ Gun, Bitna và Pio, và sự bắt đầu của cuộc hành trình đến với thế giới Gramwoods cũng như những cuộc chạm trán đầu tiên với Grampet.


Đọc thử

Xem Chi Tiết
001-messenger