Bài tập thực hành ngữ pháp tiếng Anh

45.000

Với đầy đủ các chủ điểm ngữ pháp được giới thiệu tóm tắt rõ ràng, súc tích, các bài tập được biên soạn xoáy sâu vào yếu tố hiểu và vận dụng mỗi một chủ điểm ngữ pháp vừa được giới thiệu, nên mỗi phần chủ điểm ngữ pháp sẽ có các dạng bài tập khác nhau để các bạn dễ dàng vận dụng một cách trực quan nhất, bên cạnh đó, bạn sẽ không hề thấy nhàm chán với sự phong phú trong việc chọn lựa các dạng bài tập.

Mua ngay

Đọc thử

Hết hàng