Posted on

Ngày 18/8/2015, đã diễn ra buổi party chúc mừng sinh nhật cho các nhân viên MCBooks có ngày sinh vào tháng 8.

/* Remnove chat fb */ 001-messenger