6 thoughts on “Luyện nói tiếng Anh như người bản ngữ

  1. admin says:

    Bên công ty đã gửi cháu CD cuốn sách rồi! Không biết cháu đã nhận được chưa?

  2. Nguyễn Văn Bàng says:

    em có mua cuốn Luyện siêu trí nhớ tiếng anh trung học phổ thông mà không có điện thoại. ad có thể gửi audio giúp em được không ạ

  3. quanghuy06092000 says:

    cháu có cuốn 5 bi kíp luyện nghe tiếng anh nhưng bị mất đĩa CD.Cháu cũng thử tìm link để tại lại đĩa nhưng không có mong admin cho cháu cái link ạ

Comments are closed.

001-messenger