Posted on

Ngày 23/1/2016, đã diễn ra Hội thảo về vấn đề dạy học tiếng Anh trong thời đại mới với sự tham gia của những người đi tiên phong trong lĩnh vực dạy học tiếng Anh tại Việt Nam như Tiến sĩ Lê Văn Cảnh, thầy Nguyễn Quốc Hùng, MA. …

Tại buổi hội thảo, thầy giáo Nguyễn Quốc Hùng, được gọi là thầy của những người thầy, đã phát biểu về việc dạy học tiếng Anh trong thời đại mới cũng như tổng kết những kỹ thuật dạy mới có trong cuốn sách “Kỹ thuật dạy tiếng Anh” được công ty cổ phần sách MCBooks phát hành.
001-messenger