ĐÀ NẴNG

STT

Tên Nhà sách

Địa chỉ

Điện thoại

1

Công ty Cổ phần sách Đà Nẵng

Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng0914179625
 2
Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng
76-78 Bạch Đằng – Phường Hải Châu 1- Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng
(0511)3834328
 3 Trung tâm Nhịp cầu Hán Ngữ 33 Nguyễn Súy; Hải Châu; Đà Nẵng
4CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AND BROWN872 Trần Cao Vân, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng