Tự học 2000 từ vựng tiếng Anh giảm giá 35%

PHƯƠNG PHÁP HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH HIỆU QUẢ CHIA SẺ BỞI NHÀ NGÔN NGỮ HỌC NỔI TIẾNG

Nhà ngôn ngữ học nổi tiếng D.A.Wilkins đã nói rằng “Withoutgrammar, very little can be conveyed; without vocabulary, nothing can be conveyed” (Không có ngữ pháp, rất ít thông tin có thể được truyền đạt; Không có từ vựng, không một thông tin nào có thể được truyền đạt cả). Vì thế, trong việc học […]

READ MORE
001-messenger