Tự học tiếng Trung cấp tốc

72.000

Tặng kèm CD luyện nghe

Tự học tiếng Trung cấp tốc gồm 50 bài, bao quát trên hai ngàn từ thường dùng. Nội dung mỗi bài gồm các phần “bài khóa”, “từ mới”, “ngữ pháp”, “chú thích từ ngữ”, “bài tập” và “ chữ Hán cổ”. Phần bài khóa hoặc nội dung hội thoại có mối quan hệ nhất định với phần bài tập, trên cơ sở của bảng từ mới của từng bài. Chủ điểm bài khóa bao gồm nhiều mặt trong đời sống hằng ngày, đồng thời giới thiệu những kiến thức về đất nước và con người Trung Quốc nhằm tăng cường sự hiểu biết thông thường đối với đất nước Trung Hoa.

Xem Chi Tiết