TOPIK’s Supreme Finish – Công thức tuyệt đỉnh đạt TOPIK II

295.000

Dựa trên nghiên cứu phân tích những xu hướng mới nhất của bài thi các kỹ năng nghe, đọc, viết trong kỳ thi TOPIK

Đưa ra những hướng dẫn và chiến lược hữu dụng cho những người học tiếng Hàn muốn vượt qua đề thi TOPIK

Giải nghĩa đầy đủ từng đoạn văn và câu hỏi cho những thí sinh tự học muốn chinh phục TOPIK trong một thời gian ngắn

Đọc thử

Xem Chi Tiết
001-messenger