Super Chef – Con Trở Thành Siêu Đầu Bếp – Tập 7 (Các Món Salad)

55.000

Tập 7 này, phụ huynh và các em sẽ học được cách làm các món salad.