IELTS WRITING: Step By Step (tái bản 2019)

5.00 trên 5 dựa trên 2 đánh giá của khách hàng
(2 đánh giá của khách hàng)

118.000

Cuốn sách bao gồm 4 phần:

  • Introduction to the IELTS Writing test: Giới thiệu tổng quan về bài thi viết trong IELTS
  • Task 1: Academic Reports: Báo cáo học thuật
  • Task 1 General: Letters: Viết thư
  • Task 2: Essay Writing: Viết bài luận

Bạn học sẽ đạt được điều gì?

  • Từng bước để hoàn thành Task 1 và Task 2 của hình thức học thuật và hình thức tổng quát trong bài thi Viết IELTS
  • Tự trang bị những kỹ năng và thông tin cần thiết để nâng cao điểm số bài thi Viết IELTS
  • Giải quyết từng dạng bài báo cáo, thư, bài luận
  • Nắm rõ tiêu chí chấm điểm bài thi và cách làm bài phù hợp
  • Tránh những lỗi “kinh điển” trong phần thi viết và cách phòng tránh

Hotline