Combo tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam sơ cấp 1 (bản đen trắng)

254.000

Giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp sơ cấp 1 được xây dựng với 30 bài khoá và phần bảng chữ cái. Trong đó:

  • Quyển 1 gồm phần bảng chữ cái và 15 bài đầu
  • Quyển 2 gồm 15 bài sau.

Cấu trúc tổng thể của giáo trình được xây dựng theo các chủ đề; mỗi chủ đề được liên kết thống nhất với một hệ thống các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ bản, bài tập ứng dụng, kỹ năng và tìm hiểu văn hoá.

Xem Chi Tiết
/* Remnove chat fb */
001-messenger