Bí kíp chinh phục kì thi IOE cho học sinh tiểu học

86.000

Cuốn sách này bao gồm bốn phần:

Những vấn đề chung về cuộc thi IOE

Bí kíp chinh phục cuộc thi IOE

Luyện tập và đáp án

Các bí kíp và nội dung luyện tập được biên soạn cẩn thận và bám sát chương trình thi của các em.

Mua ngay

Đọc thử