meta name="facebook-domain-verification" content="63z6eo84cp7mv85s24v68ju6jvo89s"/>
Posted on

Là một công ty luôn chú trọng việc nâng cao, cũng như bồi dưỡng những kiến thức mới cho nhân viên, các lớp học của MCBooks luôn được tổ chức với sự tham gia của tất cả các thành viên trong công ty.

Học tập là quá trình của cả cuộc đời, chưa bao giờ là đủ với những kiến thức mà ta đã có. MCBooks luôn chú trọng vào việc học tập những kinh nghiệm mới đối với nhân viên cũng như mang đến những phương pháp kinh doanh hiệu quả nhất.

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà

MCBooks luôn tìm tòi và phát triển những phương pháp kinh doanh mới lạ, góp phần đưa công ty ngày càng trở nên phổ biến và lớn mạnh. Như các bạn đã biết, Tiktok là một nền tảng với độ phổ biến vô cùng rộng lớn. Chính vì vậy, bán hàng trên TikTok thực sự có tiềm năng, đó là định hướng cho công ty trong những năm tiếp theo.

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Bên cạnh Tiktok, lớp học nền tảng bán hàng CTV của Cuccu sẽ giúp MCBooks hướng tới một tương lai với những hình thức kinh doanh đột phá hơn!

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà

/* Remnove chat fb */ 001-messenger