Top 5 cách học từ vựng hay nhất trong cuốn sách Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh

Ở đất nước Israel, mọi người nói tiếng Do Thái và tiếng Ả- Rập là ngôn ngữ chính thức, nhưng hầu hết dân Israel đều nói tốt tiếng Anh và tiếng Đức, và rất nhiều người dùng tốt tới bốn hay năm ngôn ngữ khác nhau.Trong bài này chúng ta cũng tìm hiểu những bí […]

READ MORE

Review cách học tiếng Anh bằng cách trộn với tiếng Việt qua cuốn sách Luyện siêu trí nhờ từ vựng tiếng Anh.

‘Một bài nghe tiếng Anh thường sẽ gây nhiều khó khăn, nhưng nếu học theo cách lồng ghép từ vựng như cách của người Do Thái thì sẽ thú vị và dễ chịu hơn nhiều’, thầy Nguyễn Anh Đức, tác giả sách “Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh” chia sẻ. Vì sao học […]

READ MORE
/* Remnove chat fb */ 001-messenger