Trạng từ trong tiếng Anh

Tất tần tật kiến thức về trạng từ trong tiếng Anh và cách sử dụng chúng

Trạng từ cũng là một loại từ được sử dụng rất phổ biến trong văn viết và giao tiếp tiếng Anh. Trạng từ có nhiều loại và cũng được sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong câu. Muốn sử dụng trạng từ đúng, linh hoạt và thông minh để có những câu tiếng Anh […]

READ MORE
001-messenger