meta name="facebook-domain-verification" content="63z6eo84cp7mv85s24v68ju6jvo89s"/>

MCBooks tổng kết ban tháng 10/2018

Sáng nay, các thành viên MCBooks đã có mặt đông đủ tại sự kiện “Tổng kết ban” tháng 10. Tại đây, Đại diện các ban đã tổng kết lại tình hình hoạt động của ban mình trong tháng 10 vừa qua. Đông đảo các thành viên MCBooks tham gia chương trình tổng kết ban tháng […]

READ MORE

Đắc Nhân Tâm – Cuốn sách được nhiều thành viên MCBooks review trong tháng 10

Review sách là một trong những hoạt động thường niên tại MCBooks diễn ra vào mỗi tháng. Hôm nay, ngày 03/11/2018, thành viên các phòng ban đã có nhiều sự chuẩn bị và đầu tư kỹ lưỡng cho chương trình review tháng 10. Mở đầu chương trình review sách tháng 10 là Chị Nhân – […]

READ MORE
/* Remnove chat fb */ 001-messenger